STONAX o.p.s.
Třanovice 1 (Kapplův dvůr)
739 53
tel: 558 694 789
email: stonax.ops@tiscali.cz

Naposled přidáno

Dokumenty
Výroční zpráva 2023
10.06.2024 11:16

pdf.png

Dokumenty
Výroční zpráva 2022
12.05.2023 10:09

pdf.png

Dokumenty
Výroční zpráva 2021
12.05.2023 10:08

pdf.png

Dokumenty
Výroční zpráva 2020
12.05.2023 10:06

pdf.png

Kontakt
Kontakt
19.10.2020 10:31

Dokumenty
Výroční zpráva 2019
19.10.2020 10:26

pdf.png

Dokumenty
Výroční zpráva 2018
04.04.2019 10:35

pdf.png

Dokumenty
Výroční zpráva 2017
06.04.2018 09:12

pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png

Dokumenty
Výroční zpráva 2016
09.03.2017 12:59

pdf.png pdf.png pdf.png

Dokumenty
Výroční zpráva 2015
03.03.2016 09:03

pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png

Dokumenty
Výroční zpráva 2014
27.02.2015 08:52

pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png

Dokumenty
Výroční zpráva 2013
05.03.2014 12:41

pdf.png pdf.png pdf.png

Dokumenty
Výroční zpráva 2012
07.03.2013 08:32

pdf.png pdf.png pdf.png

Nabídka služeb
Nabídka originálního dárku
26.11.2012 09:53

pdf.png

Dokumenty
Výroční zpráva 2011
05.03.2012 09:03

pdf.png pdf.png pdf.png

Zrealizované projekty
Zrealizované projekty
11.08.2011 11:26

pdf.png

Dokumenty
Výroční zpráva 2010
24.03.2011 10:22

pdf.png pdf.png pdf.png

Dokumenty
Výroční zpráva 2009
01.03.2010 12:50

pdf.png pdf.png pdf.png

Dokumenty
Výroční zpráva Stonaxu,o.p.s. - 2008
22.04.2008 12:39

pdf.png

Nabídka služeb
Nabídka služeb
14.04.2008 12:15

Dokumenty

Výroční zpráva 2023
10.06.2024 11:16

pdf.png

Výroční zpráva 2022
12.05.2023 10:09

pdf.png

Výroční zpráva 2021
12.05.2023 10:08

pdf.png

Výroční zpráva 2020
12.05.2023 10:06

pdf.png

Výroční zpráva 2019
19.10.2020 10:26

pdf.png

více>>

erb STONAX o.p.s. Společnost Stonax, o.p.s. byla založena v roce 2000, za účelem prohloubení spolupráce mezi obcemi mikroregionu obcí povodí Stonávky a jako administrátor v prosazování dalšího rozvoje dané venkovské oblasti, zejména pak rozvojových oblastí. Do tohoto mikroregionu spadají obce Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Hnojník, Komorní Lhotka, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třanovice, Vělopolí.

Od svého vzniku společnost spolupracuje s Mikroregionem obcí povodí Stonávky, a to ve všech oblastech své činnosti.

Došlo k navázání kontaktu společnosti s útvarem vnějších vztahů Třineckých železáren (TŽ).Byla zpracována a předložena návrhová studie „Účast TŽ, a.s. Třinec v procesu ekonomicko-sociální adaptace mikroregionu povodí Stonávky“.

Podílí se na spolupráci s polským Jaworzem a slovenským regionem Terchová, se kterými má náš region navázanou spolupráci. Máme společné kulturní, turistické a sportovní akce. Tato spolupráce, se kterou jsme všichni spokojeni nám přináší nové poznatky a nové zkušenosti.

Podílel se na zavedení internetu do knihoven v obcích mikroregionu – Střítěž, Komorní Lhotka, Smilovice a Horní Tošanovice.Dále se podílel na uspořádání jazykového kurzu angličtiny pro začátečníky v Masarykově škole obce Hnojník.

Stonax realizuje dlouhodobý projekt Integrovaný informační systém -( pořízení DIGIS, výtisk informačních materiálů, úprava internetových stránek.) Vydáváme regionální tisk Stonávka, regionální kalendář a turistické mapy s vyznačením turistických stezek, cyklostezek a agrostezek. Byly vydány mapy skládací – pro kapesní použití a velké mapy, které jsou umístěny v jednotlivých obcích nejen našeho mikroregionu, ale i mikroregionu obcí povodí Morávky a mikroregionu obcí Těrlické a Žermanické přehrady

V Komorní Lhotce vzniklo regionální informační centrum, jehož je provozovatelem. Zde můžete získat všechny informace nejen k turistickému ruchu, o našem mikroregionu, ale také využívat internet a jiné služby (tisk, laminování, zpracování propagačních materiálu).

Stonax nabízí veškeré obecně prospěšné služby a podílí na přípravě programu obnovy venkova a také na přípravě žádosti k dotacím, které vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj, nejen pro mikroregion Stonávka, ale i pro jednotlivé obce a jiné mikroregiony. V minulých letech se nám podařilo získat nemalé finanční prostředky na většinu podaných žádostí a tím ušetřit peníze z obecních rozpočtů. Z evropských grantů a dotací Moravskoslezského kraje se realizovalo několik kulturních a společenských akcí, vybavily se školy a upravilo se jejich okolí, opravily se obecní úřady, postavily se chodníky kolem frekventovaných komunikací, vybudovala se síť cyklo a agrostezek a mnoho dalších.

Stonax o.p.s. © 2024 | poslední aktualizace: 10.06.2024 11:16