STONAX o.p.s.
Třanovice 1 (Kapplův dvůr)
739 53
tel: 558 694 789
email: stonax.ops@tiscali.cz

Naposled přidáno

Dokumenty
Výroční zpráva 2017
06.04.2018 09:12

Dokumenty
Výroční zpráva 2016
09.03.2017 12:59

Dokumenty
Výroční zpráva 2015
03.03.2016 09:03

Dokumenty
Výroční zpráva 2014
27.02.2015 08:52

Dokumenty
Výroční zpráva 2013
05.03.2014 12:41

Dokumenty
Výroční zpráva 2012
07.03.2013 08:32

Nabídka služeb
Nabídka originálního dárku
26.11.2012 09:53

Dokumenty
Výroční zpráva 2011
05.03.2012 09:03

Zrealizované projekty
Zrealizované projekty
11.08.2011 11:26

Dokumenty
Výroční zpráva 2010
24.03.2011 10:22

Dokumenty
Výroční zpráva 2009
01.03.2010 12:50

Dokumenty
Výroční zpráva Stonaxu,o.p.s. - 2008
22.04.2008 12:39

Nabídka služeb
Nabídka služeb
14.04.2008 12:15

Kontakt
KONTAKT
14.04.2008 11:45

Dokumenty

Výroční zpráva 2017
06.04.2018 09:12

Výroční zpráva 2016
09.03.2017 12:59

Výroční zpráva 2015
03.03.2016 09:03

Výroční zpráva 2014
27.02.2015 08:52

Výroční zpráva 2013
05.03.2014 12:41

více>>

Nabídka práce na pozici projektového manažera pro Sdružení obcí povodí Stonávky

Termín podání přihlášek do 22. února 2019

Přihlášky a strukturovány životopis podávejte písemně na adresu:


Předseda sdružení
Miloslav Hampel
Komorní Lhotka 27
739 53 Hnojník

Nebo na email: starosta@komorni-lhotka.cz

Z došlých přihlášek si budeme zvát uchazeče na osobní pohovor dne 25.2.2019 od 13.00 hod.

Klíčové činnosti:

 • Manažerská činnost pro Sdružení obcí povodí Stonávky (příprava a organizace sněmu starostů a setkání s partnery sdružení, příprava podkladů pro jednání, komunikace s partnery, zajišťování provozu kanceláře apod.)
 • Dotační poradenství při přípravě a zpracování projektů v rámci strukturálních fondů EU
 • Aktivní spolupráce při vyhledávání vhodných klientů a partnerů
 • Analýza dotačních potencionálů pro mikroregion a samotné obce
 • Odpovědnost za kompletní zpracování projektových žádostí o dotaci ze strukturálních fondů EU 2014-2020 (MMR, OPŽP, PRV, IROP, a jiné)
 • Komunikace se starosty a klienty v rámci přípravy a administrace dotačních projektů
 • Komunikace s příslušnými orgány, implementačními agenturami, partnery >

Kvalifikační požadavky:

 • Středoškolské vzdělání
 • Práce v systému MS 2014+ (praxe výhodou)
 • Praxe v oblasti zpracování žádostí o dotaci a dotačního managementu výhodou
 • Praxe v oblasti dotaci z EU se samostatným zpracováním projektových žádostí
 • Praxe ve státní správě a poradenské společností se stejným záměrem výhodou
 • Zkušeností v oblastí výběrových řízení, veřejných zakázek a projektovém managementu výhodou
 • Praxe při nastavování a kontrole způsobilosti výdajů čerpaných příjemci dotace včetně kontroly účetních dokladů
 • Znalost anglického, polského a slovenského jazyka výhodou
 • Klientský přístup založený na dobrých komunikačních a prezentačních schopnostech (písemný projev, prezentační dovedností)
 • Schopnost rychlé se orientovat v problematice
 • Schopnost samostatného rozhodování a zodpovědnost
 • Komunikační a prezentační dovedností
 • Spolehlivost, samostatnost a časová flexibilita, týmová spolupráce
 • Pokročilá znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel, PowerPoint, Internet)
 • Aktivní řidič/ka – řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:

 • Stabilní zázemí
 • Plný pracovní úvazek (občasné pracovní povinností i o víkendech u naších partnerů v rámci realizaci projektů)
 • Základní mzdu 20.000,- Kč + podíl na realizovaných projektech
 • Prostor pro seberealizaci a možnost odborného a karierního růstu
 • Pětitýdenní dovolená
 • Práci v přátelském, inspirativním a profesionálním prostředí
 • Jedinečnou příležitost být součástí našeho živého mikroregionu
 • Možnost poznat naše zahraniční partnery na Slovensku v Polsku, Maďarsku a Srbsku

erb STONAX o.p.s. Společnost Stonax, o.p.s. byla založena v roce 2000, za účelem prohloubení spolupráce mezi obcemi mikroregionu obcí povodí Stonávky a jako administrátor v prosazování dalšího rozvoje dané venkovské oblasti, zejména pak rozvojových oblastí. Do tohoto mikroregionu spadají obce Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Hnojník, Komorní Lhotka, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třanovice, Vělopolí.

Od svého vzniku společnost spolupracuje s Mikroregionem obcí povodí Stonávky, a to ve všech oblastech své činnosti.

Došlo k navázání kontaktu společnosti s útvarem vnějších vztahů Třineckých železáren (TŽ).Byla zpracována a předložena návrhová studie „Účast TŽ, a.s. Třinec v procesu ekonomicko-sociální adaptace mikroregionu povodí Stonávky“.

Podílí se na spolupráci s polským Jaworzem a slovenským regionem Terchová, se kterými má náš region navázanou spolupráci. Máme společné kulturní, turistické a sportovní akce. Tato spolupráce, se kterou jsme všichni spokojeni nám přináší nové poznatky a nové zkušenosti.

Podílel se na zavedení internetu do knihoven v obcích mikroregionu – Střítěž, Komorní Lhotka, Smilovice a Horní Tošanovice.Dále se podílel na uspořádání jazykového kurzu angličtiny pro začátečníky v Masarykově škole obce Hnojník.

Stonax realizuje dlouhodobý projekt Integrovaný informační systém -( pořízení DIGIS, výtisk informačních materiálů, úprava internetových stránek.) Vydáváme regionální tisk Stonávka, regionální kalendář a turistické mapy s vyznačením turistických stezek, cyklostezek a agrostezek. Byly vydány mapy skládací – pro kapesní použití a velké mapy, které jsou umístěny v jednotlivých obcích nejen našeho mikroregionu, ale i mikroregionu obcí povodí Morávky a mikroregionu obcí Těrlické a Žermanické přehrady

V Komorní Lhotce vzniklo regionální informační centrum, jehož je provozovatelem. Zde můžete získat všechny informace nejen k turistickému ruchu, o našem mikroregionu, ale také využívat internet a jiné služby (tisk, laminování, zpracování propagačních materiálu).

Stonax nabízí veškeré obecně prospěšné služby a podílí na přípravě programu obnovy venkova a také na přípravě žádosti k dotacím, které vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj, nejen pro mikroregion Stonávka, ale i pro jednotlivé obce a jiné mikroregiony. V minulých letech se nám podařilo získat nemalé finanční prostředky na většinu podaných žádostí a tím ušetřit peníze z obecních rozpočtů. Z evropských grantů a dotací Moravskoslezského kraje se realizovalo několik kulturních a společenských akcí, vybavily se školy a upravilo se jejich okolí, opravily se obecní úřady, postavily se chodníky kolem frekventovaných komunikací, vybudovala se síť cyklo a agrostezek a mnoho dalších.