STONAX o.p.s.
Třanovice 1 (Kapplův dvůr)
739 53
tel: 558 694 789
email: stonax.ops@tiscali.cz

zpět

Nabídka služeb


14.04.2008 12:15 
Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb
  

     - podpora zájmových aktivit v oblasti kultury

     - péče o regionální školství

     - podpora rozvoje sociálních a zdravotnických služeb

     - péče o životní prostředí a ráz krajiny

     - rozvoj podmínek pro vznik nových pracovních příležitosti v regionu

     - rozvoj turismu

     - podpora podnikatelských aktivit v regionu

     - informační, poradenský, a asistenční servis v oblasti:

    regionálního rozvoje

    dotačních programů

    stavebnictví (projektová a inženýrská činnost)

                                      

  
Doplňková činnost:
   
   
 -Velkoobchod                                                                                                                   

 - Zprostředkování obchodu

 - Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným 

   zbožím

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn       

  a odstraňování

 
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb: 
 
Obecně prospěšná činnost společnosti je provázána se strategickým plánováním v regionu. Společnost provádí svou činnost zejména zabezpečováním finanční a materiální podpory pro realizaci regionálních projektů.
 
Stonax o.p.s. © 2024 | poslední aktualizace: 12.05.2023 10:09